logo
 
 
         

 

Ние сме:
Веселина и Георги
Произведени във ВИАС и ТУ, но не и техни продукти и сме нещо, като генномодифицирано химично съединение, получено случайно при ядрен синтез. Ето ни днес след "големия взрив". Е нали и тефлонът е открит така, по случайност, ще се постараем да сме успешни поне колкото него! :)
Комбинираме художествените с инженерно-строителни специалности (инженерен дизайн и геодезия). Благодарение на това гледаме на проектирането от две съвършено различни страни – естетична и техническа. Работата ни също тече по два паралелни канала, свързвайки въображението с технически възможното.  Опитът ни включва, както освежителни ремонти, така и обзавеждане на цели комплекси. Принципът на работа пък е: Направи го като за себе си!
      alternative point 2012